Privacybeleid

Jobst BE>Privacybeleid

BSN medical GmbH, een bedrijf van Essity ('Essity' of 'wij' of 'ons') neemt gegevensprivacy serieus. Dit Privacybeleid beschrijft hoe Essity als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming ('AVG') en de Verordening inzake ePrivacy ('e‑Privacyverordening') de persoonsgegevens en andere informatie van de gebruikers verzamelt en verwerkt.

1. Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Metadata

U mag onze website of app gebruiken zonder dat u persoonsgegevens over uzelf verstrekt. In dat geval zal Essity alleen de volgende metadata verzamelen die het resultaat zijn van uw gebruik:

Verwijzingspagina, gegevens en tijdstip van toegang, verzonden gegevensvolume, status van de verzending, type webbrowser, IP-adres, besturingssysteem en -interface, taal en versie van de browsersoftware.

Uw IP-adres wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat u toegang krijgt tot onze website of app. Zodra het IP-adres niet meer nodig is voor dit doel, korten wij uw IP-adres in door de laatste acht cijfers van uw IP-adres te verwijderen. De metadata, inclusief het verkorte IP-adres, gebruiken we om de kwaliteit en de diensten van onze website of app te verbeteren door het gedrag van onze gebruikers te analyseren.

Account

Als u een account aanmaakt op/in onze website of app, kan het zijn dat we u vragen om bijvoorbeeld persoonsgegevens over uzelf te verstrekken: naam, postadres, e-mailadres, geselecteerd wachtwoord, telefoonnummer, bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, factuur- en afleveradres, interesses in bepaalde producten/diensten (vrijwillig), verzoek tot het ontvangen van marketingmails (vrijwillig). Essity verwerkt deze persoonsgegevens om u onze diensten te leveren, om u te voorzien van marketingmateriaal voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en om uw interesses te analyseren voor marketingdoeleinden.

Bestellen van producten

Als u een product bestelt via onze website of app, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens over u: uw accountgegevens, het type en het bedrag van het product, de aankoopprijs, de datum van de bestelling, de status van de bestelling, de retourzendingen, de vraag om klantenservice. Essity verwerkt deze persoonsgegevens om de contractuele relatie en de bestelling van het product uit te voeren. We gebruiken ze ook om klantenservice te bieden, aan wettelijke verplichtingen te voldoen, juridische claims te verdedigen, in te stellen en uit te oefenen en om marketingacties te personaliseren.

Sweepstakes (loterijen)

Als u deelneemt aan een sweepstake, verzamelt en verwerkt Essity de volgende persoonsgegevens over u: naam, postadres, e-mailadres, datum van inschrijving, selectie als winnaar, prijs, antwoord op de quiz. Essity verwerkt deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van de sweepstake (loterij), het informeren van de winnaar, het leveren van de prijs aan de winnaar, het organiseren van het evenement en voor marketingdoeleinden.

Gezondheidsgegevens: Als u sommige producten bestelt, kan Essity ook informatie over uw gezondheidstoestand verzamelen en verwerken, wat impliciet blijkt uit het product dat u hebt besteld. Gezondheidsgegevens zijn gevoelige gegevens in de zin van de AVG en Essity neemt alle nodige maatregelen om de gevoelige gegevens te beschermen zoals wettelijk vereist. Alleen met uw toestemming verzamelt en verwerkt Essity uw gezondheidsgegevens. We verwerken ze uitsluitend om onze contractuele relatie en de bestelling van het product uit te voeren, om klantenservice te leveren, wettelijke verplichtingen na te komen, om wettelijke claims te verdedigen, in te stellen en uit te voeren en om marketingacties te personaliseren.

2. Derde partijen

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis verwerken:

Wij kunnen uw gevoelige persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis verwerken:

Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht omwille van een wettelijke of contractuele verplichting, of om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten te ontvangen zoals u hebt gevraagd, of gewoonweg vrijwillig.

Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kan dit leiden tot nadelen voor u: u kunt dan bepaalde producten en diensten bijvoorbeeld niet ontvangen. Tenzij anders aangegeven, heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen juridische consequenties voor u.

4.    Welke rechten hebt u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zonder andere kosten te maken dan de verzendkosten volgens de standaardtarieven.

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om (i) toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, (ii) rechtzetting van uw persoonsgegevens te vragen, (iii) verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, (iv) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, (v) gegevensoverdraagbaarheid te vragen, (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met inbegrip van bezwaar tegen profilering), en (vii) bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering).

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder Deel 7 (Neem contact met ons op) hieronder.

In geval van klachten hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

5.    Cookies en andere traceertechnologieën

Deze website of app maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

6.    Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om u de gevraagde diensten en producten te leveren. Zodra onze relatie is beëindigd, verwijderen wij uw persoonsgegevens of anonimiseren wij ze, tenzij de wettelijke bewaarplicht van toepassing is (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden). We kunnen uw contactgegevens en interesses in onze producten of diensten voor langere tijd bewaren als Essity u marketingmateriaal mag toesturen. Ook kunnen wij door de toepasselijke wetgeving verplicht worden om bepaalde van uw persoonsgegevens te bewaren voor een periode van 10 jaar na het betreffende belastingjaar. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren na beëindiging van de contractuele relatie als uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetten of als wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, alleen op basis van 'need to know'. Voor zover mogelijk beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden na beëindiging van de contractuele relatie.

7. Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

BSN medical GmbH, een bedrijf van Essity

Quickbornstrasse 24

D-20253 Hamburg, Duitsland

 

Tel.: +49 (0) 40 4909-909

BSNcorporate@bsnmedical.com

 

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris:

 

Iris Winter

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Groepsfunctie Juridische Zaken

 

BSN medical GmbH, een bedrijf van Essity

Quickbornstrasse 24

D-20253 Hamburg, Duitsland

 

Tel.: +49 40 4909-6546

iris.winter@essity.com